องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับฟิล์มกรองแสง
ต่างประเทศ ภายในประเทศ

IWFA
(International Window Film Association)

EWFA
(European Window Film Association)

AIMCAL
(Association of Industrial Metallizers Coats and Lamintors)

                
ผู้ประกอบการฟิล์มกรองแสง
ต่างประเทศ
ผู้ประกอบการฟิล์มกรองแสง
ในประเทศ
โรงงานผู้ผลิต
3M / SPECIFIED CONSTRUCTION
BEKAERT SPECIALTY FILMS LLC
CPFILMS INC.
GLOBAL WINDOWS FILM
HANITA COATING
JOHNSON LAMINATING AND COATING INC.
SUNTEK / COMMONWEALTH
MADICO INC.
GLASSCAPES
FILM TECHNOLOGIES INT'I INC.
 
ผู้ผลิตในเอเชีย
MARKO TACK INTERNATION / TAIWAN*
NEXFIL CO.,LTD / KOREA
CNC / KOREA*
KOLON / KOREA*
SUNG BO / KOREA*
SKC. / KOREA
WINTECH / KOREA
UNIVACO / TAIWAN*
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตฟิล์มกรองแสงนานาชาติ
AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS
สมาคมวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่กำหนดและจัดทำมาตรฐาน
JIS
JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของญี่ปุ่น
INTERNATIONAL ORGANISATION FOR STANDARDIZATION
องค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานต่างๆ
AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUE
สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา
   
*Unavailable    
     
 
THAI WINDOW FILM ASSOCIATION
Copyright (C) 2010 TWFA, All Rights Reserved.