สมาคมฟิล์มกรองแสงแห่งประเทศไทย

แหล่งรวมความรู้และข้อมูลด้านฟิล์มกรองแสงที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย เพื่อการศึกษาและเรียนรู้ข้อมูลสินค้าฟิล์มกรองแสง เทคนิคการทำงาน เทคนิคการดูสินค้า รวมถึงการตรวจสอบมาตรฐานที่เป็นระดับสากลที่ครอบคลุมสินค้าฟิล์มกรองแสง เพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้ได้ประโยชน์สูงสุด

เทคนิคการติดตั้ง

งานติดตั้งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการใช้ฟิล์มกรองแสงทุกชนิด ช่างที่ดีต้องมีประสบการณ์และได้รับการฝึกฝนเทคนิคต่างๆมาเป็นอย่างดีและได้มาตรฐานสมาคมได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาคเอกชนและราชการให้การสนับสนุนในการฝึกพัฒนาช่างให้เป็นมืออาชีพ

การอบรมสัมมนา

สมาคมฟิล์มกรองแสงได้มีเป้าหมายในการเป็นต้นแบบให้ความรู้ ข้อแนะนำในการฝึกอบรมความรู้วิชาชีพงานติดตั้งตลอดจนการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ เผยแพร่รูปแบบที่เป็นมาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการฟิล์มกรองแสง

ข้อมูลข่าวสาร

เพื่อให้ได้รับรู้ความเคลื่อนไหวกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการตลาด งานขาย การอบรมรวมถึงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่วงการฟิล์มกรองแสง

การตรวจสอบคุณภาพ

แผ่นฟิล์มกรองแสงไม่สามารถดูได้ด้วยสายตา สัมผัสด้วยมือ

วีดีโอ

ฟิล์มกรองแสงที่ดีหรือไม่ดีเขาดูกันอย่างไร

การเลือกดูฟิล์มกรองแสงแบบมืออาชีพ

ประเภทฟิล์มกรองแสง

ผู้สนับสนุน