บทความ

โดยทั่วไปวิธีการติดตั้งฟิล์มกรองแสง จะต้องใช้น้ำยาผสมกับแชมพูอ่อนๆ ฉีดลงไปบนแผ่นกาวของฟิล์มและกระจกที่ติดตั้งเพื่อช่วยขยับฟิล์มให้เข้าที่แล้วจึงรีดน้ำ

IWFA (INTERNATIONAL WINDOW FILM ASSOCIATION) เป็นสมาคมฟิล์มกรองแสงนานาชาติ ที่มีประเทศสมาชิกทั้งในวงการฟิล์มกรองแสงทุกประเทศเข้ามาเป็นสมาชิก ตั้งอยู่ท

2/2