Author Archives: twfaadmin

เมืองไทยเป็นเมืองร้อน ร้อยทั้งร้อย เมื่อมีรถใหม่ สิ่งแรกที่เจ้าของต้องติดตั้งเพิ่มเติม คือ ฟิล์มกรองแสง การเลือกฟิล์มกรองแสงสำหรับรถยนต์ โดยทั่วไปแล้ว

ในวิกฤติ คนไทยมักจะแสดงพลังถึงความสามัคคีกันที่มันอยู่ในเบื้องลึกของจิตใจออกมาอยู่เสมอ ทางสมาคมฯ ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณผู้ประกอบการณ์ ที่ร่วมนำผลิต

โดยทั่วไปวิธีการติดตั้งฟิล์มกรองแสง จะต้องใช้น้ำยาผสมกับแชมพูอ่อนๆ ฉีดลงไปบนแผ่นกาวของฟิล์มและกระจกที่ติดตั้งเพื่อช่วยขยับฟิล์มให้เข้าที่แล้วจึงรีดน้ำ

IWFA (INTERNATIONAL WINDOW FILM ASSOCIATION) เป็นสมาคมฟิล์มกรองแสงนานาชาติ ที่มีประเทศสมาชิกทั้งในวงการฟิล์มกรองแสงทุกประเทศเข้ามาเป็นสมาชิก ตั้งอยู่ท

4/4