ข่าวสาร

เมืองไทยเป็นเมืองร้อน ร้อยทั้งร้อย เมื่อมีรถใหม่ สิ่งแรกที่เจ้าของต้องติดตั้งเพิ่มเติม คือ ฟิล์มกรองแสง การเลือกฟิล์มกรองแสงสำหรับรถยนต์ โดยทั่วไปแล้ว

ในวิกฤติ คนไทยมักจะแสดงพลังถึงความสามัคคีกันที่มันอยู่ในเบื้องลึกของจิตใจออกมาอยู่เสมอ ทางสมาคมฯ ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณผู้ประกอบการณ์ ที่ร่วมนำผลิต

2/2